Lịch sử hình thành

Minh Kiến Consultants, chúng tôi mong muốn tập hợp trong một êkíp các kiến trúc sư và các chuyên gia Singapore và Việt, để cung cấp cho các Chủ đầu tư những kinh nghiệm và sức sáng tạo cũng như các kỹ năng nhạy bén của các kiến trúc sư Singapore- Việt. Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của các chuyên gia quốc tế khác, nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng sáng tạo và kỹ thuật của êkíp.

 

THÀNH VIÊN CÔNG TY

Ban giám đốc công ty.

LÊ QUỐC HÙNG
Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

PHẠM VÕ THANH PHƯỢNG
ARCHITECT MANAGER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

UNG NGUYỄN HOÀNG BỬU
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

nhân viên công ty

Nhân viên các phòng ban công ty

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.