Thành Phố Hồ Chí Minh là thành phố  phát triển kinh tế  rất nhanh và dẫn đầu cả nước về nguồn thu ngân sách, lượng người nước ngoài sinh sống và làm việc với thời gian định cư lâu từ vài tháng đến nhiều năm tăng trưởng khá ổn định. Xây nhà theo dạng căn hộ cho thuê là một hình thức đầu tư an toàn và hiệu quả, không chỉ cung cấp dòng tiền thụ động cao hơn lãi ngân hàng hàng tháng mà còn là sự bảo đảm trong việc tăng trưởng giá trị bất động sản. Tuy nhiên cần đầu tư đúng cách và xây dựng chính sách cho thuê hợp lý để luôn tối ưu được lợi nhuận.