MỤC TIÊU XÂY DỰNG
Dự án xây dựng cảnh quan công trình Khu công nghiệp An Nhựt Tân được thực hiện nhằm

mang lại những lợi ích kinh tế – xã hội, cụ thể là:

Cung cấp diện tích mảng xanh, không gian cộng đồng lớn và phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí
của các chuyên gia và công nhân trong khu công nghiệp.
Góp phần tích cực cho công cuộc chỉnh trang cảnh quan khu công nghiệp, mang đến những
mảng xanh giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trong khu công nghiệp nhưng vẫnđáp ứng các yêu cầu mỹ quan và không gian quy hoạch đã định sẵn.

Nâng cao chất lượng và giá trị cho Công trình phụ trợ (tòa nhà văn phòng, khu nhà ở chuyên
gia và khu ở công nhân) nói riêng và Khu công nghiệp An Nhựt Tân nói chung.
Dự án xây dựng công trình Khu công nghiệp An Nhựt Tân phù hợp với quy hoạch và định
hướng phát triển đô thị, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị của huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

TÊN DỰ ÁN
Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp An Nhựt
Tân.
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
Xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
Phạm vi của dự án
– Diện tích dự án là 119,2025 ha , được giới hạn bởi:
Phía Bắc giáp rạch công cộng – ranh giữa xã Tân Bình và xã Nhựt Chánh, huyện
Bến Lức;
Phía Nam giáp kênh thủy lợi và đất ruộng lúa của người dân;

Phía Đông giáp sông Vàm Cỏ Đông;
Phía Tây giáp đường tỉnh 832